Kommunikation i alla former

Vi tänker, drömmer och skriver i bilder

Bilder påverkar. Bilder berör. Det är genom bilderna vi uppfattar världen. Genom ett rikt bildspråk kan vi skapa kommunikation som går hem. Och bilder kan vi åstadkomma med både kamera, skrivmaskin och pensel.