Platsen som varumärke

Få mig att känna något. Få mig att önska något. Platsen som varumärke var namnet på ett miniseminarium som Micco Grönholm höll på Kvalitetsmässan för något år sedan. Här fanns ett och annat som har relevans också på min hemort Åland. Vad är ett varumärke, till exempel en stads varumärke? En stads varumärke är samma sak som en stads Read More …